Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Felhasználási Feltételek hatálya, alapelvek

 

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg Dankovics Patrícia egyéni vállalkozó (adószáma: 68635884-1-41, székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 78. 6. Emelet) kizárólagos tulajdonában álló a www.yourart.hu, illetve a keramia.yourart.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit.

 

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalat felkeresi, azon jegyet vásárol, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére. Kiskorú személyek nem minősülnek felhasználónak. Kiskorú természetes személyek a Weboldalt felkereshetik, annak tartalmával megismerkedhetnek, azonban jegyet nem vásárolhatnak, nem iratkozhatnak fel a Weboldal hírlevelére, és nem vehetik igénybe a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokat. Ha mégis kiskorú vendég érkezik a programra, szóbeli szülői engedéllyel teheti ezt meg. Ebben az esetben a kiskorú szülője vagy hivatalos gyámja minősül Felhasználónak.

 

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon. A Weboldal üzemeltetői mind a jelen Felhasználási Feltételekben, mind a Weboldalon „Your Art” néven is szerepelhetnek.

 

A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Your Art, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

 

Alapfogalmak

 

Üzemeltető: Dankovics Patrícia egyéni vállalkozó

 

Jegyvásárlás: A Weboldalon keresztül történő jegyvásárlás az Eseményre

 

Feliratkozás: Felhasználó feliratkozása a Weboldal hírlevelére

 

Szolgáltatás: Közösségi kerámiakészítő élmény, valamint a Weboldalon keresztül a tranzakciók lehetőségének biztosítása

 

Esemény: Egy konkrét időponthoz, dátumhoz és helyszínhez köthető Your Art közösségi kerámiakészítői program

 

Weboldal: kerami.yourart.hu és azoknak minden microoldala

 

Fazekasmester: Az a személy, aki előkészíti, levezeti, koordinálja az Eseményt

 

III. A Your Art működése

 

A Your Art közösségi festészeti élmény, melynek során Felhasználó a Your Art  fazekasmesterének segítségével, iránymutatásával egy kerámia tárgyat készít el, fest meg. A Weboldalon több esemény és ahhoz rendelve az Eseményen készülő kerámia képe megtalálható, ezeket Your Art határozza meg, Felhasználó a megadott lehetőségek közül választ időpont, helyszín, festmény és elérhetőség alapján.

 

Változó tényezők: Az események időpontja, fazekasmestere és felépítése változhat. A kiválasztott Eseményen is lehetnek változtatások a Your Art megítélése alapján, így előfordulhat, hogy nem az előre megadott tárgyat készitik vagy nem az a fazekasmester tartja az Eseményt, aki a Weboldalon szerepel.

 

A festék, az agyag, az ecsetek, a kötény és a fazekasmester estéről estére változhat, előzetes figyelmeztetés nélkül.

 

Your Art mindent megtesz, hogy a változások minél kevésbé érintsék az Eseményt.

 

Végtermék: A Your Art semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy az Eseményen Felhasználó által elkészített tárgy olyan, vagy hasonló minőségű legyen, mint a Weboldalon az Eseménynél található tárgy.

 

A Your Art tárgyai, melyek a Weboldalon megtalálhatóak, a Your Art számára lettek készítve, azokat szerzői jogok védik. Jogszerűtlen azokat a Your Art engedélye nélkül másolni, sokszorosítani, felhasználni.

 

Lemondás: A Your Art alkotást 4-nél kevesebb jelentkező esetén lemondjuk, erről érintett felhasználót e-mailben értesítjük.

 

Viselkedési normák

 

A Your Art eseményen és/vagy Weboldalon elfogadott viselkedés magában foglalja, hogy Felhasználó más felhasználókat faji, nemi, vallási, identitásbeli hovatartozásukban és emberi mivoltukban tiszteli, sem szavakkal, sem tettekkel nem sérti szándékosan vagy szándékán kívül.

 

Vásárlás

 

Jegyvásárlás, lemondás

 

Jegyvásárlást a Weboldalon az időpontfoglalás gombra kattintva lehet indítani. Miután felhasználó kiválasztotta az adott alkalmat és időpontot, a kosárba rakom gomb megnyomással indíthatja el a vásárlás folyamatát. Miután a felhasználó a kosárba tette a jegyet, utána a tovább a pénztár gombra kattintva fejezheti be a vásárlását.
A Jegyvásárláshoz a Felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat:
Név (vezeték, kereszt)
E-mail cím
Irányítószám
Cím
Város
A Jegyvásárlás a Barion fizetési rendszerén, vagy direkt utalással, vagy készpénzes fizetéssel működik, Felhasználó a Jegyvásárláskor a Barion ÁSZF-jét is köteles elfogadni. Jegyvásárláskor banki átutalásos opció is választható, ez esetben Felhasználó a tulajdonosok által kiállított számla bankszámlájára utalja a vásárlás összegét.
A Jegyvásárlásról Szolgáltató a szamlazz.hu online számlázási rendszeren keresztül elektronikus számlát állít ki, melyet Felhasználó az álatala megadott e-mail címre megkap.
A sikeres vásárlásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót. A levél tartalmazza:
Az időpontot
A helyszínt
A kiválasztott alkalmat
Megrendelés kódját
Lemondás: Felhasználónak legkésőbb az Esemény időpontja előtt 48 órával jelezni kell a keramia@yourart.hu  e-mail címen, amennyiben nem tud részt venni az Eseményen, egy “Lemondás” tárgyú e-mailben. Az e-mailben egyértelművé kell tenni, hogy ki mondja le az eseményt, és melyik eseményről van szó. Egyéb (Facebookon, más e-mailen, telefonon stb. történő) lemondást nem áll módunkban elfogadni. Ha Felhasználó az Esemény kezdőpontja előtt 48 órával nem jelzi lemondási szándékát, úgy azt nem áll módunkban elfogadni. Ha Felhasználó fentiek szerint jelezte, hogy nem tud részt venni az Eseményen, amelyre eredetileg a jegyét vásárolta, úgy a férőhelyek függvényében a következő 40 napban tartott valamely Eseményre érvényesítheti a jegyét egy alkalommal.

 

Ajándékvásárlás

 

A Weboldalon a közösségi kerámiakészítés szolgáltatás mellett kerámiatárgyak vásárlására is lehetőség van.
A Vásárlás a Barion rendszerén keresztül történik, Felhasználó vásárláskor a Barion ÁSzF-jét is köteles elfogadni. Banki átutalásos opció is választható, ez esetben Felhasználó a tulajdonosok által kiállított számla bankszámlájára utalja a vásárlás összegét. Felhasználó készpénzzel is teljesítheti a vásárlását.
A Vásárlásról Szolgáltató a szamlazz.hu online számlázási rendszeren keresztül elektronikus számlát állít ki.

 

Promóciók

 

A Your Artnak joga van kedvezményeket adni az eredeti jegyárból és/vagy az ajándéktárgyak árából. Ezen kedvezmények feltételeit változtathatja.
Harmadik fél is nyújthat kedvezményeket megállapodás alapján (kuponakciók stb.), ez esetben Your Art nem vállal felelősséget az adott partner ÁszF-je és Adatkezelése iránt.

 

Hírlevél

 

A Weboldal használatának során Szolgáltató lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Your Art témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.
A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, az ÁSZF elfogadásával a felhasználó hozzájárul, hogy email címére hírlevelet küldjön ki Your Art az újdonságokról, hírekről.
A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adhatók át.
A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

 

Közösségi oldalak, marketing

 

A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook, Pinterest, YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy részese lesz a Your Art közösségének az adott külső oldalon is, így felkerülhetnek az Esemény dokumentált anyagai (pl. fényképek, az elkészült festménye, az esemény videója stb.) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy a Your Art közösség része.

 

A Your Art Eseményről kép- és hangfelvétel készülhet, melyet Your Art marketing célokra használhat. Felhasználó a jegyvásárlással, illetve az Eseményen való részvétellel hozzájárul, hogy a róla készült kép- és hangfelvételeket a Szolgáltató pr- és marketingtevékenységében felhasználja.

 

VII. Felelősség

 

A Your Art semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat, valamint az Eseményt) zavartalanul és hiba nélkül fog működni. Felhasználó elfogadja, hogy a Your Art szolgáltatás egy vagy több vonatkozásában módosulhat, részben vagy teljes egészében megszűnhet, anélkül, hogy erről Felhasználó értesül vagy ezért kártérítést kap. Your Art a felelősséget főleg a Partnerek szolgáltatásával kapcsolatban, a Your Art eseményen készült festményekkel, valamint a Your Art eszközökkel kapcsolatban hárítja el magáról.

 

Your Art nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az alábbiakra:

 

Hibák vagy hiányosságok a Weboldalon vagy a Your Art eseményen
Az Ügyfélszolgálat tanácsai vagy javaslatai
A Your Art eseményen vagy a Weboldalon bármely meghibásodás vagy a használat megszakítása
A Weboldalon lévő tartalmak (pl. tárgyak) elérhetősége vagy szállítása

 

A Your Art Eseményen ital- és ételfogyasztás a stúdió kínálata alapján lehetséges. A fogyasztás költségét a jegyár tartalmazza.

 

VIII. Irányadó jog, felügyeleti szervek

 

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

 

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

 

Az Adatvédelmi Szabályzat eléréséhez kattints ide.

 

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress minket: keramia@yourart.hu

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.